تلفن تماس : 08638235003-5
کنترل صنعت آترون

کنترل صنعت آترون

صنعت برق کنترل ابزاردقیق

آرشیو "فروشگاه"

برد شیربرقی

قیمت : 120,000 تومان

رله تاخیر درقطع SB

قیمت : 850,000 تومان

رله پیامکی

قیمت : 1,400,000 تومان

فلیم سوپرویژن

قیمت : 2,500,000 تومان

محافظ ولتاژ ۲۵ آمپری

قیمت : 600,000 تومان

رله بالانس هامورتی

قیمت : 750,000 تومان